Beste Rapid Leden en Sympathisanten,                                                                        

 

De meesten onder jullie zullen het al vernomen hebben maar door de Corona-Covid-19 gezondheidscrisis en de nauw aansluitende richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, heeft de KBHB, in samenspraak met de VHL en de LFH, de beslissing genomen om het seizoen 2019-2020 definitief en in zijn totaliteit vroegtijdig stop te zetten.

Dit wil zeggen dat alle competities afgelopen zijn. Ook vanuit de gemeente is ons het verbod toegestuurd het Fernand Schuerman sportterrein te betreden tot nader order, en kunnen/mogen we dan momenteel ook tot nader order geen trainingen en oefenwedstrijden inrichten.

Door het stopzetten van de competitie 2019-2020 en het verplicht afgelasten van ons SURF’s-UP Jeugdtornooi en de tweejaarlijkse Scaldis Games begin juli, zal het jullie niet verbazen dat de club heel wat inkomsten misloopt, terwijl een aantal vaste kosten doorlopen. Onmiddellijk willen we jullie ook inlichten dat ongeacht het mislopen van deze extra inkomsten op het einde van dit seizoen, dat de club, zowel TSI bv en RHCT vzw, het hoofd financieel boven water houdt.

Desalniettemin is na de afkondiging van de “lichte Lock down” op de avond van 13 maart jongstleden het bestuur en de beheerraad onmiddellijk overgegaan om aanspraak te maken op de aangereikte steunmaatregelen door zowel de Federale als Vlaamse Overheid. Daarbovenop hebben we onze huisbankier ook aangesproken om de financiële lasten voor de financiering van het nieuwe clubhuis zoveel mogelijk te verlichten, en bijkomende kortlopende kredietlijnen open te zetten. Wat dit laatste betreft is ons dossier ingediend en ontvankelijk verklaard, maar wachten we nog op de definitieve beslissing van de bank.

Ondertussen hebben het bestuur en de beheerraad niet stil gezeten om de continuïteit van de toekomstige werking van de club te vrijwaren en het nieuwe seizoen 2020-2021 voor te bereiden.

Maak jij er volgend jaar ook een gezond hockeyjaar van? Laat ons secretariaat dan ten laatste voor 30 juni, maar liefst zo snel mogelijk, weten of je lid blijft. Wanneer je stopt met hockey zonder ons te verwittigen voor die datum, zijn daar kosten aan verbonden voor de club. Laat ons in deze tijden transparant zijn en geen onnodige kosten maken. 

Om het hockeyplezier en de financiële gezondheid van alle hockeyclubs te vergroten, moedigen we jullie aan om de hockeyspirit zoveel mogelijk te delen met je vrienden, klasgenoten en familie. Nieuwe leden kunnen de gezondheid van hen en van de club alleen verbeteren.

We leven momenteel in ongeziene omstandigheden, die nog steeds veel onzekerheid meebrengen. Op welke manier wordt ons allen gevraagd de zomer te overbruggen? Gaat er snel een remedie of vaccin voor handen zijn, of gaan we ook in het najaar gestremd worden om ons normale leven terug op te pikken? Een “nieuw normaal” leven waarin we onze geliefkoosde sport terug met volle inzet en goesting kunnen beoefenen.

Veel vragen waar we vandaag geen sluitend antwoord op kunnen geven, maar prioritair is dat we allemaal individueel gezond deze crisis overbruggen. We hopen dan ook dat jullie en jullie naasten het goed stellen in goede gezondheid.

Het is ook hartverwarmend te zien hoe we op sociale media zien hoe in alle geledingen van de club, van jong tot oud, de samenhorigheid, de sportieve trucs en uitdagingen in beeld worden gebracht.

Wat de nabije toekomst ons kan bieden als club weten we niet, maar we durven rotsvast uit te kijken naar het nieuwe seizoen 2020-2021 en om samen met jullie allen later in 2020 ons nieuwe clubhuis, waar de werken momenteel verder lopen, officieel te openen.

 

Met Sportieve Groeten,

 

Wim Braeckman                                                                                     Jan De Backer

Voorzitter Beheerraad                                                                           Voorzitter Dagelijks Bestuur