Met droefheid vernam de club het plotselinge en veel te vroege overlijden van Ludovic Somers, opa van Arthur Bril

Bij deze bieden wij de familie onze oprechte en innige deelneming aan.

Wij wensen hen veel sterkte toe.

namens het bestuur van RHCT,Rouwbrief: Ludovic Somers