Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de maatschappij.

ZEG SAMEN NEEN tegen grensoverschrijdend gedrag!

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt.

Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste aanrakingen tot stalking of aanranding.

Maar het is veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, racisme, discriminatie, beledigingen, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage,… Als club zeggen we neen tegen dergelijk gedrag!!

 

Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal, mocht je hier toch met te maken krijgen, terecht kan …

  • om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen,
  • om te bespreken wat je er tegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten

 

Mogelijke meldpunten zijn:

 

Alle meldingen worden serieus genomen en behandeld in alle discretie en objectiviteit. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming.