Indoor en outdoor sportaccommodaties: het dragen van een mondmasker is
verplicht vanaf 12 jaar, uitgezonderd voor de sportbeoefening zelf.


Contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) van de mensen die een
club bezoeken (toeschouwers, stafleden en spelers) moeten verplicht
geregistreerd worden.
 enkel voor gebruik in de strijd tegen het covid-19 virus (tracing in geval
van eventuele besmetting) ;
 de gegevens van één persoon per familie volstaan 
 deze gegevens moeten door de club max. 14 dagen worden
bijgehouden en nadien vernietigd 
 mensen die weigeren hun gegevens te geven, moeten de toegang tot de
club worden ontzegd.


Voor wedstrijden met publiek:
 outdoor zijn max. 200 toeschouwers (zittend of staand) toegelaten (100
voor indoor wedstrijden) ;
 het publiek moet zoveel mogelijk de sociale distancing van
1,5m (kunnen) respecteren;
 het dragen van een mondmasker is verplicht voor het publiek vanaf 12
jaar.


Horecazones van de clubs:
 Het dragen van een mondmasker is altijd verplicht voor personen
boven de 12 jaar, uitgezonderd voor mensen die aan tafel zitten.
 Klanten van bars/restaurants zullen hun contactgegevens moeten
achterlaten.
 enkel voor gebruik in de strijd tegen het covid-19 virus (tracing in
geval van eventuele besmetting) ;
 de gegevens van één persoon per familie volstaan ;
 deze gegevens moeten door de uitbater van bar/restaurant max.
14 dagen worden bijgehouden en nadien vernietigd ;
 mensen die weigeren hun gegevens te geven, zullen de toegang tot de club ontzegd worden
 meer informatie en een specifieke template is voorhanden op de
website van de FOD Economie https://economie.fgov.be/nl.