Persbericht Donderdag 20 augustus 2020
We zijn ons bewust van de verwarring die de verschillende wijzigingen m.b.t de start van
de kampioenschappen kunnen veroorzaken. Maar aan de ene kant willen we dat het leven
in de clubs zo snel mogelijk weer op gang komt, en aan de andere kant willen we
problemen vermijden als het virus weer opleeft. Het is ons inziens belangrijk om een zo
volwaardig mogelijk kampioenschap te hebben en dus de wedstrijden zo snel mogelijk te
laten spelen met inachtneming van de geldende maatregelen. Ter herinnering, er wordt u
binnenkort een wedstrijdprotocol toegestuurd.
Na de vergadering van het Bestuursorgaan van de KBHB van dinsdag 18 augustus, en na de
maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op donderdagochtend heeft genomen en die
geen van allen betrekking hebben op de hervatting van de kampioenschappen, is besloten
om de start van de kampioenschappen te herzien. In de onderstaande tabel vindt u de
verschillende startdatums van de kampioenschappen.


De programmatie zal zo snel mogelijk worden aangepast in Sportlink :